Kliniğimizde en güvenli anestezi protokolleri kapalı devre anestezi cihazı ile yapılmaktadır. Ameliyat boyunca nabız solunum sayısı kan basıncı gibi yaşam belirtileri kontrol edilir. Ameliyat sonrası ağrı kesiciler hastanın yaş ve sağlık durumu göz önüne alınarak uygulanır ve operasyon sonrası ağrı duymaması amaçlanır.