Kanser nedir?

Kanser vücuttaki hücrelerin vücudun zararına olacak şekilde anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalmasıdır.Kanserler iyi huylu ve kötü huylu olabilir.Vücudun belli bölgesinde lokalize olabilecekleri gibi vücudun diğer yerlerine de yayılabilirler.

Kanserin Görülme Sıklığı Nedir?

Son yıllarda evcil hayvanlarda kanser görülme sıklığı insanlarda olduğu gibi oldukça artmıştır.  Yaş arttıkça görülme sıklığı da artar.10 yaş üstündeki evcil hayvanların yaklaşık yarısı kanser dolayısıyla hayatlarını kaybettikleri çalışmalarla ortaya konmuştur.Köpeklerin kansere yakalanma oranı insanlardaki oranla paralellik gösterirken kedilerde kanser görülme oranı insanlara göre daha azdır.

Kanser Nasıl Teşhis Edilir?

Kuvvetli kanser emareleri hastanın hikayesi, fiziki muayene bulguları, röntgen ,kan tahlilleri,ultrasonografi  gibi yöntemlerle ortaya konsa da bir çok kanser türü biopsi (dokudan küçük parça alma) gerektirir.Bu yolla kanserin nereden köken aldığı,iyi yada kötü huylu olduğu ve metastaz ( vücuda yayılıp yayılmadığı) yapıp yapmadığı hakkında bilgi verir.

Kanser Önlenebilir mi?

Maalesef kansere tam olarak neyin yol açtığını bilmek bir çok kanser türü için mümkün değildir.dolayısıyla kanseri önlemek çok zordur.Erken teşhis ve tedavi kanser yapılacak en iyi şeydir.

Evcil Hayvanlarda Sık Görülen Kanser Türleri

Deri:Deri tümörleri yaşlı köpeklerde oldukça sık görülürken kedilerde nadir görülür.Kedilerde görülen deri tümörlerinin çoğu kötü huyluyken köpeklerde bazen iyi huylu olabilir.Gözle ve elle muayeneden çok biopsi en sağlıklı teşhis yöntemidir.

Meme:Köpeklerde tüm meme tümörlerinin % 50 ‘si kedilerde % 85 ‘i kötü huyludur.Genelde bir veya birden fazla memede fındık tanesinden  Hindistan cevizi kadar büyüklüğe ulaşabilen kitleler görülür.Dişi evcil hayvanınızın erken yaşta kısırlaşması bu oranı oldukça düşürecektir.Ameliyat genelde sağaltım yöntemidir.Ameliyat sonrası tedavi( kemoterapi) gerekli olabilir.

Kafa ve Boyun:Ağız kanserleri kedilerden çok köpeklerde görülürler.Diş etlerindeki kitleler,kanama,kötü koku,yemede ve yutkunmada zorluk dikkat edilmesi gereken belirtilerdir.Genelde şişlikler kötü huylu olsa da erken ve agresiv tedavi zaruridir.Kanser burunda da olabilir.Burunda kanama zor nefes alma  yüzde şişme kanser belirtileridir ve tetkiki gerktirir.

Lenfoma:Lenfoma ( lenf kanseri) kedi ve köpeklerde sıkça görülen kanser türlerindendir.Vücuttaki bir veya birden fazla lenf yumrusunun şişmesi ile karakterizedir.Bazı kedilerde FeLV virusu lenfoma nın nedenidir.Kemoterapi bu tür kanserleri kontrol etmede sıklıkla etkindir.

Testisler:Testis tümörleri daha çok kısırlaştırılmamış köpeklerde görülür.Erken yaşta kısırlaştırma hem testis hem de prostat kanser ve hastalıklarından korur.

Karın içi organlarının kanserleri:BU tür kanserler oldukça yaygın gözükür fakat erken teşhisi oldukça zordur.Kilo kaybı ,iştahsızlık,karında şişme ,hareket etmek istememe gibibelirtileri vardır.

Kemik:Kemik tümörleri genelde iri ırklarda görülür.Kedilerde nadir görülür.Özellikle ayakların uzun kemiklerinde eklemlere yakın olan bölgelerde sürekli ağrı,topallık,şişlik gibi belirtiler görülür.

Yukarıdaki belirtilerin bir çoğu kanserle ilgili olmayan hastalıkların belirtisi de olabileceği için hem hekiminizin hem de sizin çok dikkatli olması gerekmektedir.Kanserin bazı türleri tedavi edilebilir bunun için erken teşhis biz hekimlere en uygun ve etkin tedavi yöntemini seçmemize olanak sağlar.

Kanser Nasıl Tedavi Edilir?

Bir çok kanser türünün  tedavisi için birden fazla tedavi kombinasyonuna  gereksinim vardır.Bunlar; operasyon,kemoterapi,radyasyon terapi( ülkemizde mevcut değildir)cryosurgery( dokuların dondurularak tedavi edilmesi)hyperthremia( dokuların ısıtılarak tedavi edilmesi)veya immunterapi  ‘dir.Kanser türü belirlendikten sonra hekiminiz ile hastanıza uygulanacak en uygun tedavi yöntemini belirleyebilirsiniz.Unutmamanız gereken  konu kanser tedavisi bazı  kanser türleri için hastanın hayat kalitesini arttırmak için yapıldığıdır.

Kanser Tedavisinin Başarı Şansı Nedir?

Tedavi şansı kanserin türüne,metastaz yapıp yapmadığına,erken tedaviye ve agresiv tedaviye bağlıdır.Bazı kanser türleri iyileştirebildiği gibi bazı türlerde belli dereceye kadar hastaya yardımcı olunabilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.